[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11

[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11

Chương trình làm việc với dữ liệu âm thanh Adobe Audition là một công cụ chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xử lý âm thanh và video, cung cấp cho họ khả năng gần như không giới hạn. Dễ sử dụng được kết hợp hoàn hảo với tính linh hoạt của công việc, cho phép bạn tạo các bản sao chính của lớp cao nhất, chỉnh sửa, trộn, xử lý, áp đặt nhiều hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Trên thực tế, người dùng có được trên máy tính của mình một phòng thu âm mạnh mẽ đầy đủ với các công cụ dễ sử dụng, đồng thời, các công cụ khá chuyên nghiệp.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

1. Installation in two clicks, you only need to disable the Internet connection (or use a firewall)
2. Creative Cloud application does not litter in the system - the minimum necessary for it remains
3. The program runs faster - using a master activator from Painter
4. All localizations in the bundle change this way: https://youtu.be/kHsZLGmCnM8
5. The original installer is used, there should be no problems with other products.
6. The ability to select the installation directory (folder) is implemented: you will see a notification about the incorrect path - click "Change" and specify the desired path. Please note that due to the features of the official installer, “Adobe \ Adobe Audition CC 2017” will be added to the selected path, so in most cases you should choose C: \ Program Files \

Thông tin bản cập nhật:

Đang cập nhật!

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11
[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11
[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11
[Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Audition CC 2017 10.1.1.11


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)