Chia sẻ các khóa học 3DS MAX từ Lynda


Trong bài viết này mình xin chia sẻ đến các bạn một số khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm 3DS MAX từ trang học trực tuyến Lynda.

Danh sách các khóa học:

 • 3ds Max 2018 Essential Training Tutorial
 • 3ds Max 2018 New Features Tutorial
 • 3ds Max Advanced Lighting Tutorial
 • 3ds Max Cinematography for Visualization Tutorial
 • 3ds Max Hard Surface Modeling Basics Tutorial
 • 3ds Max Stylized Environment for Animation Tutorial
 • 3ds Max Substance to V-Ray Workflows
 • 3ds Max Tips Tricks and Techniques May 2018
 • 3ds Max 2011 Essential Training
 • V-Ray 3 0 for 3ds Max Essential Training Apr 2018
 • 3ds Max 2018 Essential Training Tutorial
 • Creating Urban Game Environments in 3ds Max
 • 3ds Max 9 Modeling
 • Game Prop Creation in 3ds Max
 • 3ds Max 2011_ Particle Effects
 • 3ds Max 2011 New Features
 • 3ds Max 2011_ Getting Started with Reactor
 • Modeling a Character in 3ds Max
 • Learning Discreet 3ds max 6
 • Modeling in Discreet 3ds max 6
 • 3ds Max 2013 Essential Training
 • 3ds Max 2009 Beyond the Basics
 • 3ds Max 9 Essential Training
 • 3ds Max 2010 New Features
 • 3ds Max 2010 Textures and Materials
 • 3ds Max 2011 Essential Training
 • 3ds Max 2010 Essential Training
 • 3ds Max 2010_ Lighting and Rendering with mental ray
 • 3ds Max 2009 Essential Training


Link tải: