Một số lệnh NX CAD nâng cao

Dưới đây là một số lệnh NX CAD nâng cao về phần tạo các đường Curve phức tạp và các mặt phẳng Surface có biên dạng tạo từ các đường phức tạp đó do ad tự sưu tầm được từ các khóa học online cũng như từ các tài liệu E-books.


Tên lệnh
Ý nghĩa
CURVE
Composite curve
Lấy đường từ cạnh của chi tiết có sẵn
Wrap curve
Trải 1 đường hoặc mặt phẳng lên mặt tròn xoay
Unwrap curve
Trải ngược lại 1 được có sẵn trên mặt tròn xoay lên mặt phẳng
Curve length
Kéo dài đường curve theo hướng xác định
SURFACE
Through curves
Tạo surface từ 2 hoặc nhiều đường section (chỉ ngang hoặc dọc)
-       Continulty: tạo tính tiếp tuyến với bề mặt có sẵn chứa các đường section
Through curves mesh
Tạo surface từ các section theo 2 trường ngang và dọc
Fill surface
Tạo surface theo biên dạng kín
Shape control
-    Fullness: kéo 1 điểm trên surface để thay đổi hình dạng, độ cong
-    Fill to curve: chọn 1 đường curve định hướng để tiếp tuyến (hoặc để surface đi qua nếu nằm ở giữa)
Studio surface
Tạo surface từ nhiều đường section theo chiều ngang hoặc dọc (chưa tất cả các lệnh tạo surface còn lại)
Tube
Tạo đường ống theo biên dạng có sẵn
Sweep along guide
Tạo surface từ 1 biên dạng theo đường dẫn xác định
Variational sweep
Lựa chọn 1 đường dẫn và tạo các section theo các vị trí mong muốn ( hoặc điều chỉnh giá trị section theo từng mốc đường dẫn)
Sweep Volume
Sweep body theo đường dẫn, dùng khi tạo mô hình đường chạy dao
Sweep
Quét nhiều biên dạng theo nhiều đường dẫn ( max 3 guides)
Law Extension
Kéo dài bề mặt theo 1 góc và khoảng cách theo các biên dạng
Four Points Surface
Tạo mặt phẳng từ 4 điểm (không có 3 điểm thẳng hang)
Bounded Plane
Tạo mặt phẳng từ các đường kín, đồng phẳng
N-sided surface
Tạo bề mặt từ các đường cong 3D, thường dùng vá lỗ, với các đường không cùng mặt phẳng và không bắt buộc kín
Ribbon
Tạp bề mặt tiếp tuyến với 1 biên dạng và tạo với 1 vector 1 góc xác định
Patch Openings
Tạo bề mặt vá bề mặt hở
Face Blend
Tạo góc bo giữa 2-3 bề mặt (dùng trong trường hợp ko có cạnh tiếp xúc giữa các bề mặt)
Styled Blend
Tạp góc bo nâng cao giữa 2 bề mặt bất kỳ
Blend Corner
Tạp góc bo tại 1 điểm giao nhau giữa các bề mặt
X-Form
Chỉnh sửa surface bằng hệ điểm điều khiển Spline
I-Form
Chỉnh sửa surface bằng hệ điểm từ lưới bề mặt
Global Shaping
Uốn xoắn bề mặt theo các phương pháp (làm cong chi tiết theo base và direction curve hoặc surface)