• [SolidCAM tiếng Việt] Tổng quan về SolidCAM và iMachining

[SolidCAM tiếng Việt] Tổng quan về SolidCAM và iMachining

Đây là slide giới thiệu tổng quan về phần mềm SolidCAM và iMachining bằng tiếng Việt dùng cho các bạn tham khảo trong quá trình tự học phần mềm SolidCAM hoặc sử dụng tham khảo khi soạn bài giảng.Tên ebook:   Tổng quan về SolidCAM và iMachining
Tác giả:       
Ngôn ngữ:    Tiếng Việt
Định dạng:   PPT
Số trang:      15 trang

Tải về giáo trình: Tại đây


Bản xem trước: