Tổng hợp LISP CAD dành cho AutoCAD

Bài viết này mình tổng hợp tất cả các LISP CAD thông dụng và được sử dụng phổ biến trong cộng động những người sử dụng AutoCAD.

1. LISP CAD in siêu nhanh các bản vẽ AutoCAD
Link tải về: Tại đây
2. LISP CAD thông dụng cho kĩ sư và kiến trúc sư
Link tải về: Tại đây
 3. Lisp tính tổng diện tích các hình trong CAD
Link tải về: Tại đây 
4. Lisp ghi tọa độ điểm trong CAD
Link tải về: Tại đây 
5. Lisp chuyển một phần đoạn thẳng thành nét đứt trong CAD
 Link tải về: Tại đây 


Nguồn: Thư viện thiết kế 360/MEOCAD