Template chuẩn các khổ giấy trên AutoCAD

Hôm nay mình chia sẻ tới các bạn bản Template chuẩn các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4 dùng trong phần mềm AutoCAD.
Cách sử dụng Template trong phần mềm AutoCAD các bạn có thể tham khảo thêm trên youtube.

Link tải về: Tại đây