SolidCAM - Modules Overview: Parts and Recordings


Tập sách Tổng quan về Mô-đun này được thiết kế để cung cấp cho bạn tổng quan về các mô-đun có sẵn do SolidCAM cung cấp. Ngoài thông tin về từng mô-đun, có nhiều phần SolidCAM khác nhau thể hiện việc sử dụng và các tính năng của các mô-đun có sẵn.
Các phần được tích hợp trong quá trình cài đặt SolidCAM và được đặt trên ổ đĩa cứng của máy tính.
 
Sử dụng các tính năng tương tác trong tập sách này
 
Các phần khác nhau có thể được mở tự động bằng các tính năng tương tác trong tập sách nhỏ này. Để cho phép tải đúng các bộ phận, hãy đảm bảo chúng luôn được lưu trữ ở vị trí cài đặt mặc định.

Tên ebook:   SolidCAM-Modules Overview: Parts and Recordings
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      103 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành:  Truy cập trên máy tính của bạn C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2017\User\Getting_Started_Examples\SW


Bản xem trước: