SolidCAM - Machine ID Reference Guide

Cuốn tài liệu hướng dẫn cách setup máy trong mô phỏng gia công ở phần mềm SolidCAM. Bao gồm các phần:
  • Machine Definition
  • Controller Definition
  • User-Defined Parameters
  • Working Style


Tên ebook:   SolidCAM - Machine ID Reference Guide
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      76 trang

Tải về giáo trình: Tại đây


Bản xem trước: