SolidCAM 2017 - iMachining Whats New


Các bạn mới tìm hiểu về phần mềm SolidCAm 2017 hãy đọc để biết về những cái mới trong iMaching 2D và iMachining 3D.
Đặc biệt có phần nói về thư viện vật liệu từ SolidWorks và iMachining Dashboard.

Tên ebook:   SolidCAM 2017 - iMachining Whats New
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      17 trang

Tải về giáo trình: Tại đây


Bản xem trước: