• Khóa học SolidCAM: 2.5D Milling Training Course + files thực hành

Khóa học SolidCAM: 2.5D Milling Training Course + files thực hành

Mục tiêu của khóa học này là dạy bạn cách sử dụng SolidCAM để chế tạo các bộ phận khác nhau áp dụng công nghệ Phay 2.5D. Khóa học này trình bày các khái niệm cơ bản về gia công SolidCAM 2.5D và là một bổ sung cho tài liệu hệ thống và trợ giúp trực tuyến. Khi bạn đã phát triển một nền tảng tốt về kỹ năng cơ bản, bạn có thể tham khảo trợ giúp trực tuyến để biết thông tin về các tùy chọn ít được sử dụng hơn.Thiết kế khóa họcKhóa học này được thiết kế xung quanh một cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ để đào tạo. Với các bài tập hướng dẫn, bạn sẽ tìm hiểu các lệnh và các tùy chọn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ gia công. Các giải thích lý thuyết được nhúng vào các bài tập này để cung cấp tổng quan về khả năng phay SolidCAM 2.5D.Sử dụng cuốn sách đào tạo nàyCuốn sách đào tạo này được dự định sẽ được sử dụng cả trong môi trường lớp học dưới sự hướng dẫn của một giảng viên giàu kinh nghiệm và là tài liệu tự học. Nó chứa một số bài tập trong phòng thí nghiệm để cho phép bạn áp dụng và thực hành các tài liệu được bao phủ bởi các bài tập hướng dẫn. Các bài tập trong phòng thí nghiệm không chứa các hướng dẫn từng bước.
Tài liệu đào tạoTệp lưu trữ được cung cấp kèm theo sách này chứa các bản sao của nhiều tệp khác nhau được sử dụng trong suốt khóa học này. Thư mục Bài tập chứa các tệp cần thiết cho các bài tập hướng dẫn và phòng thí nghiệm. Thư mục Built Parts bên trong Bài tập chứa các dự án sản xuất cuối cùng cho mỗi bài tập. Giải nén thư mục Bài tập hoàn chỉnh trên máy tính của bạn. Các tệp SolidWorks được sử dụng cho các bài tập đã được chuẩn bị với SolidWorks 2017.

Tên ebook:   SolidCAM 2.5D Milling Training Course
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      320 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: