Khóa học SolidCAM 2016 Multiblade Machining


Mục tiêu của khóa học này là dạy bạn cách sử dụng Máy Gia Công Đa Trục của SolidCAM để chế tạo một cánh quạt. Hướng dẫn này bao gồm các khái niệm cơ bản về Gia công đa pha. Khi bạn đã phát triển một nền tảng tốt về kỹ năng cơ bản, bạn có thể tham khảo trợ giúp trực tuyến để biết thông tin về các tùy chọn ít được sử dụng hơn.

Tên ebook:   SolidCAM 2016 Multiblade Machining
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh và Tiếng Nga
Định dạng:   PDF
Số trang:      40 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: