Khóa học SolidCAM 2016 Multiaxis Roughing


Mục tiêu của khóa học này là để hướng dẫn bạn cách sử dụng gia công đa trục của SolidCAM. Hướng dẫn này trình bày các khái niệm cơ bản về Gia công đa trục. Khi bạn đã phát triển một nền tảng tốt về kỹ năng cơ bản, bạn có thể tham khảo trợ giúp trực tuyến để biết thông tin về các tùy chọn ít được sử dụng hơn.

Điều kiện tiên quyết
Học sinh tham dự khóa học này dự kiến sẽ có kiến thức cơ bản về phần mềm SolidCAM.
Thiết kế khóa học
Khóa học này được thiết kế xung quanh một cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ để đào tạo. Các bài tập hướng dẫn sẽ dạy cho bạn các lệnh và tùy chọn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ gia công. Các giải thích lý thuyết được nhúng vào các bài tập này để đưa ra một cái nhìn tổng quan về các khả năng gia công đa trục.


Sử dụng cuốn sách này
Hướng dẫn này được dự định sẽ được sử dụng trong môi trường lớp học dưới sự hướng dẫn của một giảng viên giàu kinh nghiệm. Nó cũng được dự định là một hướng dẫn tự học.

Tên ebook:   SolidCAM 2016 Multiaxis Roughing
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh và Tiếng Nga
Định dạng:   PDF
Số trang:      38 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: