Khóa học SolidCAD: iMachining Getting Started

Tài liệu Bắt đầu này là một tài liệu hướng dẫn tương tác bao gồm hai phần chính. Mục tiêu của phần đầu tiên là bắt đầu kiến thức cơ bản về SolidCAM bằng cách sử dụng một số công nghệ Phay 2.5D. Phần thứ hai là hướng dẫn bạn bắt đầu sử dụng công nghệ iMachining mang tính cách mạng của SolidCAM.
Thiết kế tài liệu
Tài liệu này chủ yếu được thiết kế xung quanh một phương pháp tiếp cận dựa trên nhiệm vụ học tập. Tương tác, nó sử dụng các bài tập hướng dẫn ảo để nhanh chóng và dễ dàng giúp bạn bắt đầu với SolidCAM và iMachining.Tên ebook:   SolidCAM 2005 Milling User’s Guide
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      156 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: