• Khóa học InventorCAM: iMachining Getting Started

Khóa học InventorCAM: iMachining Getting Started


Tài liệu Bắt đầu này là một tài liệu hướng dẫn tương tác bao gồm hai phần chính. Mục tiêu của phần đầu tiên là bắt đầu kiến thức cơ bản về InventorCAM bằng cách sử dụng một số công nghệ Phay 2.5D. Phần thứ hai là hướng dẫn bạn bắt đầu sử dụng công nghệ iMachining mang tính cách mạng của InventorCAM.

 Thiết kế tài liệu
Tài liệu này chủ yếu được thiết kế xung quanh một phương pháp tiếp cận dựa trên nhiệm vụ học tập. Tương tác, nó sử dụng các bài tập hướng dẫn ảo để nhanh chóng và dễ dàng giúp bạn bắt đầu với InventorCAM và iMachining.

Sử dụng tài liệu này
Tài liệu này dành cho người dùng mới được sử dụng làm tài liệu tự học. Đó là khuyến cáo để hoàn thành các bài tập theo thứ tự, từ đầu đến cuối. Các phần khác nhau có thể được mở tự động bằng cách nhấp vào tên tệp. Các video thể hiện các bước để hoàn thành các bài tập có thể được xem bằng cách nhấp vào nút phát.

Tên ebook:   InventorCAM: iMachining Getting Started
Tác giả:         InventorCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh và Tiếng Nga
Định dạng:   PDF
Số trang:      43trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: