InventorCAM 2017 iMachining Whats New


Mô-đun iMachining InventorCAM là một bước nhảy vọt khổng lồ trong công nghệ gia công CNC, giảm thời gian cắt tới 70% và tăng tuổi thọ dao cụ thể. iMachining đạt được những ưu điểm này bằng cách sử dụng công nghệ “Kiểm soát bước tiến” và quản lý tốc độ thức ăn trên toàn bộ đường dẫn dao, đảm bảo tải công cụ không đổi và cho phép cắt sâu hơn và hiệu quả hơn.
iMachining được điều khiển bởi một thuật sĩ công nghệ dựa trên tri thức, xem xét máy đang được sử dụng, vật liệu được cắt và dữ liệu dao cắt để cung cấp các giá trị tối ưu của các điều kiện cắt. Với các đường công cụ xoắn ốc Morphing, tải công cụ kiểm soát tại mỗi điểm dọc theo đường dao, dao động các hòn đảo để cho phép cắt giảm xoắn ốc liên tục, thậm chí với nhiều hòn đảo và tránh tường mỏng tự động, iMachining mang lại hiệu quả cho cấp độ mới cho người dùng CAM.

Tên ebook:  InventorCAM 2017 iMachining Whats New
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng An
Định dạng:   PDF
Số trang:      17 trang

Tải về giáo trình: Tại đâyBản xem trước: