• [SolidCAM tiếng Việt] Giáo trình học SolidCAM 2.5D

[SolidCAM tiếng Việt] Giáo trình học SolidCAM 2.5D

Đây có thể nói là cuốn giáo trình đầy đủ và chi tiết duy nhất bằng tiếng Việt tự học SolidCAM mà mình được biết. Cung cấp đầy đủ cho các bạn làm quen và từng bước sử dụng thành thạo phần mềm SolidCAM.
Nội dung giáo trình bao gồm hướng dẫn phay 2.5D pocket, drill và imaching cũng như tính toán và tạo file xuất sang máy CNC.
Hi vọng cuốn sách sẽ giúp đỡ được các bạn trong việc tự hoc phần mềm SolidCAM.

Tên ebook:   Giáo trình học SolidCAM 2.5D
Tác giả:       
Ngôn ngữ:    Tiếng Việt
Định dạng:  Word
Số trang:      54 trang

Tải về giáo trình: Tại đây


Bản xem trước: