Chia sẻ 200 files mẫu bài tập lớn AutoCAD

Xin giới thiệu đến các bạn 200 files trong thư viện bài tập lớn phần mềm AutoCAD. Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại từ thư viện. Link tải về các bạn có thể tìm thấy ở cuối bài.
 


Link tải về: Tại đây

Nguồn sưu tầm.