• Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 1)

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 1)

Trong loạt bài viết này mình sẽ chia sẻ các file mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D, mỗi bài sẽ gồm 15 mẫu. Các bài tập này sẽ có thể ứng dụng cho bất kì phần mềm vẽ 3D naofL NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, CATIA,...
Link tải về file ảnh gốc xem ở cuối bài. 


Link tải về: Tại đây

Nguồn sưu tầm!