• Bản vẽ Hộp giảm tốc trên phần mềm NX

Bản vẽ Hộp giảm tốc trên phần mềm NXXin giới thiệu đến các bạn đầy đủ các parts và assembly thiết kế hộp giảm tốc trên phần mềm NX. Bình thường chúng ta gặp files thiết kế hộp giảm tốc 2D trên phần mềm AutoCAD. Ở đây ta có thể thiết kế 3D trên NX sau đó xuất bản vẽ 2D.

Link tải về: Tại đây

Nguồn sưu tầm!