• Video hướng dẫn cách xuất chương trình từ NX CAM sang SSCNC

Video hướng dẫn cách xuất chương trình từ NX CAM sang SSCNC


Đây là video hướng dẫn cụ thể cách xuất một chương trình gồm nhiều nguyên công từ NX để đổ vào máy Fanuc của SSCNC. Các nguyên công được thực hiện dựa trên bài giảng CAM 3 trục của trung tâm 4CTECH.
Nếu trong trường hợp khi sử dụng bản SSCNC 7.2 bị lỗi không chỉnh tọa độ về 0 được, mình khuyên bạn nên tải về bản cài đặt 7.1 sẽ chạy ổn định hơn.
 

Một số files đi kèm:
Tải về file Post cho máy Fanuc 3 trục SSCNC: Tại đây
File PRT hoàn chỉnh các nguyên công: Tại đây

Video hướng dẫn: