• [Inventor Tiếng Việt] Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng

[Inventor Tiếng Việt] Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng


Tên ebook:  Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng
Tác giả:       Nhiều tác giả
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     9 chương

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước: