Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2


Tên ebook:  Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2
Tác giả:       PGS. Hà Văn Vui
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     601 trang
Nội dung chính:
  • Chương 1 : Trục tâm và trục truyền động
  • Chương 2 : Ổ trục
  • Chương 3 : Khớp nối trục
  • Chương 4 : Truyền động bánh răng
  • Chương 5 : Truyền động trục vít trụ
  • Chương 6 : Truyền động Xích
  • Chương 7 : Truyền động Đai
  • Chương 8 : Truyền động Vít - Đai ốc và truyền động bánh cóc
  • Chương 9 : Mối ghép tháo được

Tải về (Google Drive): Tại đâyBản xem trước: