Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 1


Tên ebook:  Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 1
Tác giả:       PGS. Hà Văn Vui
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     734 trang
Nội dung chính:
  • Chương 1 : Các vấn đề kỹ thuật chung , thiết kế có sự trợ giúp của máy tính
  • Chương 2 : Vật liệu chế tạo máy
  • Chương 3 : Dung sai và lắp ghép
  • Chương 4 : Nhám bề mặt
  • Chương 5 : Các yếu tố của kết cấu
  • Chương 6 :  Tính công nghệ của kết cấu
  • Chương 7 :  Chi tiết kẹp chặt
  • Chương 8 :  Các chi tiết và bộ phận tiêu chuẩn
  • Chương 9 :  Phủ bề mặt kim loại


Tải về (Google Drive): Tại đâyBản xem trước: