• Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 + Files thực hành

Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 + Files thực hành


Cuốn sách Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 là một hướng dẫn và tham khảo đầy đủ, giúp bạn thiết kế chính xác và hiệu quả khi tận dụng tối đa phần mềm AutoCAD 2016. Giải thích ngắn gọn và các ví dụ tập trung tăng cường sự hiểu biết của bạn về các khái niệm AutoCAD, trong khi các hướng dẫn từng bước và các dự án thực hành giúp bạn phát triển các kỹ năng bạn cần cho các dự án trong thế giới thực. Phiên bản mới này bao gồm các tính năng mới nhất của AutoCAD và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các video thể hiện các kỹ thuật quan trọng.
Trong bài viết này mình cũng cung cấp tất cả các tệp dự án cần thiết cho các hướng dẫn và có các video hướng dẫn bổ sung và nội dung thưởng khác. Bạn sẽ bắt đầu với những điều cơ bản về soạn thảo AutoCAD, và dần dần xây dựng các kỹ năng của bạn lên một mức độ nâng cao khi bạn học mô hình 3D và hình ảnh. Cho dù bạn đang chuẩn bị cho chứng chỉ Autodesk hay chỉ muốn trở thành một chuyên gia về AutoCAD, cuốn sách này cung cấp thông tin toàn diện mà bạn cần.

Tên ebook:   Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016
Tác giả:        George Amura
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      1083 trang

Tải về ebook: Tại đây
Tải về files thực hành: Tại đây

Bản xem trước: