• Hướng dẫn khắc phục lỗi NX license error [-97] [-96] [-15] [10004]...

Hướng dẫn khắc phục lỗi NX license error [-97] [-96] [-15] [10004]...

NX license error1. Nguyên nhân.
NX license error... báo lỗi crack chưa thành công.
Đây là 3 lỗi phổ biến nhất khi các bạn setup NX các phiên bản.


2. Cách khắc phục.

# Lỗi [-97] [-96]

- B1: Bạn xem tên SERVER/license đã đúng với tên máy tính của bạn chưa? (Name or Name-PC)và đã trùng với file SPLM_LICENSE_SERVER trong Edit System Variable (Phải chuộc PC > Properties > Advanced System Setting > Environment Variables > System Variables)Nếu không đúng, bạn hãy sửa (Edit) hoặc xóa (Delete)
- B2: Gỡ bỏ Siemens PLM License Server
Restart lại máy tính

- B3: Chạy lại file: SPLMLicenseServer_v6.4.2_win64_setup
(Chọn đúng đường dẫn đến file splm6.lic)
- B3: Vào ổ C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer chạy Imtools.exe


 - B4: Copy ugslmd.exe (trong PLMLicenseServer) 
Page đề vào  ổ C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer
Sau đó.


# Lỗi [-8] [-15]


Bạn copy lại toàn bộ file trong ..._SolidSQUAD_\NX 11.0 (NX10) vào ổ C:\Program Files\Siemens\NX 11.0
(Nếu vẫn lỗi, các bạn làm thao tác giống như lỗi [-96])

# Lỗi [10004]
Khắc phục lỗi này bằng cách đặt file license vào ổ đĩa chưa thư mục cài đặt ( ví dụ ổ C, D, E...) rồi mới chạy crack<Nguồn: 4CTECH có bổ sung thêm