• [SolidCAM tiếng Việt] Giáo trình SolidCAM kèm files thực hành

[SolidCAM tiếng Việt] Giáo trình SolidCAM kèm files thực hành

Hiện nay số lượng tài liệu phần mềm SolidCAM bằng tiếng Việt còn rất hạn chế. Tuy nhiên những ai đã từng sử dụng sẽ biết đây là một phần mềm rất mạnh, đặc biệt trong gia công 4-5 trục, cánh quạt, ...
Ở bài viết này mình giới thiệu bộ giáo trình 71 trang của trung tâm AdvanceCAD biên soạn, trong đó hướng dẫn cụ thể cách cài đặt để gia công chi tiết như trên hình vẽ.
Mình cũng cung cấp files đi kèm để các bạn thực hành.


Tên ebook:   Giáo trình SolidCAM
Tác giả:        AdvanceCAD
Ngôn ngữ:    Tiếng Việt
Định dạng:   PDF
Số trang:      71 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây

Bản xem trước: