• [Inventor Tiếng Việt] Giáo trình hướng dẫn sử dụng Autodesk Inventor 2014

[Inventor Tiếng Việt] Giáo trình hướng dẫn sử dụng Autodesk Inventor 2014


Tên ebook:  Giáo trình hướng dẫn sử dụng Autodesk Inventor 2014
Tác giả:      TS Nguyễn Đức Quý
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     209 trang

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước: