• [Inventor Tiếng Việt] Giáo trình hướng dẫn học Autodesk Inventor

[Inventor Tiếng Việt] Giáo trình hướng dẫn học Autodesk Inventor


Tên ebook:  Giáo trình hướng dẫn học Autodesk Inventor
Tác giả:      Phan Văn Tiến
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     249 trang

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước: