• [Inventor Tiếng Việt] Bài giảng Inventor 2018 (4 phần)

[Inventor Tiếng Việt] Bài giảng Inventor 2018 (4 phần)


Tên ebook:  Bài giảng Inventor 2018 (4 phần)
Tác giả:      Phạm Quang Thắng
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     4 phần

Nội dung chính:
Phần 1: Thiết kế
Phần 2: Thiết kế chi tiết máy
Phần 3: Kết cấu máy
Phần 4: Gia công


Tải về (Google Drive): 
Phần 1: Tại đây
Phần 2: Tại đây
Phần 3: Tại đây
Phần 4: Tại đây


Bản xem trước: