• Abaqus2Matlab - Phần mềm kết nối Abaqus và Matlab

Abaqus2Matlab - Phần mềm kết nối Abaqus và Matlab

Abaqus2Matlab - Công cụ rất hữu ích để kết nối và trao đổi dữ liệu qua lại giữa Matlab và Abaqus. Đặc biệt là cho các bài toán về optimization, phát sinh dữ liệu big data...

Các bạn có thể tải về phần mềm hoàn toàn Free kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng video và bài viết từ trang chủ. 

 Truy cập trang chủ: Tại đây

Ngoài ra bạn có thể nếu có thắc mắc về phần mềm, bạn có thể inbox và hỏi thêm anh Quang Viet theo địa chỉ facebook: Quang Viet
(Tất nhiên là chỉ trong trường hợp anh ấy chấp nhận trả lời thắc mắc của bạn)