[Abaqus cơ bản] ABAQUS/CAE User's Manual


Tên ebook:  ABAQUS/CAE User's Manual
Tác giả:       Hibbitt, Karlsson & Sorensen
Ngôn ngữ:   Tiếng Anh
Định dạng:  PDF
Số trang:     1306 trang

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước: