• Khóa học SOLIDWORKS + SolidCAM EDU Training Course

Khóa học SOLIDWORKS + SolidCAM EDU Training Course


Sách hướng dẫn này được phát triển cho bạn như một tập sách thông tin và hướng dẫn. Nó được cung cấp để dạy cho bạn những điều cơ bản về công nghệ CAD / CAM. Cấu trúc của sách hướng dẫn này không chỉ phù hợp với các phương pháp giảng dạy và hướng dẫn chương trình giảng dạy theo yêu cầu của trường học và đại học, mà còn là phương pháp được các chuyên gia thiết kế và sản xuất sử dụng. Đối với mỗi bài học dựa trên nhiệm vụ, quá trình cuối cùng được hiển thị bằng cách sử dụng các bản vẽ một phần và lắp ráp. Một giải thích chung đi kèm với mỗi nhiệm vụ được thực hiện, mà không nên được sử dụng như một giải pháp trực tiếp. Quá trình xác định câu trả lời cho từng vấn đề cần được giải quyết riêng lẻ. Trong cùng một cách, nội dung trong hướng dẫn này được tạo ra để giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để áp dụng các phương pháp hay nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh CAD / CAM.

Tên ebook:   SOLIDWORKS + SolidCAM EDU Training Course
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      233 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: