Tải về phần mềm Abaqus 6.11 Full
ABAQUS sở hữu kho phần tử phong phú nên dễ dàng mô phỏng mọi thiết kế trong kết cấu của dự án công trình theo bất cứ hình dạng nào. Đồng thời thông qua nó có thể mô phỏng và xây dựng kết cấu điển hình với việc phân tích theo đúng tính năng vật liệu sử dụng như kim loại, bê tông cốt thép, các vật liệu cao phân tử hay phức hợp,…
Và ngoài ra việc sử dụng phần mềm ABAQUS không chỉ được ứng dụng nhiều trong việc phân tích kết cấu mà nó còn được sử dụng trong nhiều linh vực khác nhau như truyền dẫn nhiệt, điện tử cơ học hay phân tích âm thanh…
Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm Abaqus 6.11.

Link tải:
Tải về từ Mshare: Tại đây
Tải về bằng Torrent: Tại đây


Pass giải nén (nếu có): pro100share