Tải về phần mềm Abaqus 2018 Full


ABAQUS sở hữu kho phần tử phong phú nên dễ dàng mô phỏng mọi thiết kế trong kết cấu của dự án công trình theo bất cứ hình dạng nào. Đồng thời thông qua nó có thể mô phỏng và xây dựng kết cấu điển hình với việc phân tích theo đúng tính năng vật liệu sử dụng như kim loại, bê tông cốt thép, các vật liệu cao phân tử hay phức hợp,…
Và ngoài ra việc sử dụng phần mềm ABAQUS không chỉ được ứng dụng nhiều trong việc phân tích kết cấu mà nó còn được sử dụng trong nhiều linh vực khác nhau như truyền dẫn nhiệt, điện tử cơ học hay phân tích âm thanh…
Hiện nay ABAQUS là một bộ phân mềm lớn dùng để mô phòng công trình dựa trên phương pháp phẩn tử hữ hạn, phạm vi giải quyết vấn đề cùa nó từ phân tích tuyến tính tương đối đơn giản đến vấn đề mô phòng phi tuyến tính phức tạp. ABAQUS có kho phần tử phong phú, có thề mô phỏng hình dạng thực tế bất kỳ. Đồng thời kho mô hình vật liệu có thể mô phòng đại đa số tinh nâng vật liệu công trình điển hình, trong đó bao gồm kim loại, cao su, vật liệu cao phân tử, vật liệu phức hợp, bê tông cốt thép: đá và đất. ABAQUS không chỉ giải quyết vấn đề trong phân tích kết cấu (ứng suắt/chuyền vị), vẫn có khả năng phỏng và nghiên cứu vấn đề trong các lình vực như truyền dẫn nhiệt, khoáng sản, phàn tích âm thanh, điện tử, phân tích cơ học thổ nhường, phân tích cơ học môi trường điện áp.

Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm Abaqus 2018.

Link tải:
Tải về từ Mshare: Tại đây
Thuốc: Tại đây
Tải về bằng Torrent: Tại đây


Pass giải nén (nếu có): pro100share