Plugin Create Sphere For Abaqus

Đây là Plugin mình tìm được từ diễn đàn của các bạn Nga cccp.ru tác giả theo như plugin ghi là konadoul, plugin giúp người dùng nhanh chóng vẽ và tạo lưới cho hình cầu ở cả dạng Solid và Shell. Nhờ nó bạn sẽ không cần dùng lệnh Revolve và tạo Datum plan để chia lưới phức tạp nữa. Enjoy!


Link tải về: Tại đây

Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng: