Học NX CAM 11 bằng video và file thực hành


Xin chia sẻ đến các bạn khóa học hướng dẫn thực hành gia công trên Unigraphic NX 11 gồm 10 bài giảng video và đầy đủ file thực hành.