• Tải về và cài đặt thư viện đồ gá NX

Tải về và cài đặt thư viện đồ gá NX


Hôm nay mình xin gửi đến mọi người các tải về, cài đặt và sử dụng đồ gá trên Unigraphic NX các phiên bản từ 8.0 đến 12.0

Download
 • Các bạn tải về file CAM_Reuse_Library_Samples.zip: Tại đây

Hướng dẫn cài đặt:
 • Giải nén file CAM_Reuse_Library_Samples.zipinto vào một folder nào đó trên máy tính của bạn (ví dụ: D:/CAM Reuse Library).
 • Khởi dộng Unigraphic NX.
 • Click File --> Utilities --> Customer Defaults.

 • Trong Customer Defaults chọn Gateway section, click Reuse Library.
 • Trong General tab, phía dưới Native NX tìm Libraries Organized by Native Folder section, điền đường dẫn và tên thư viện (ví dụ: CAM Reuse Library Samples | D:/CAM Reuse Library).. Click OK.


 • Thoát hẳn NX.
 • Trong các lần khởi động tiếp theo, CAM Reuse Library Samples sẽ được tự thêm vào Resource Bar phía dưới Reuse Library.

Hướng dẫn sử dụng thư viện đồ gá
 • Khởi động Unigraphic NX.
 • Mở một file CAM.
 • Chạy Modeling application và chọn Assemblies.
 • Truy cập Reuse Library từ Resource Bar.

 • Bấm nút + để mở rộng CAM Reuse Library Samples  và Hardware. Chọn thư mục For Setups. Mở rộng thanh Member Select.

 • Chọn, giữ và thả C-Clamp vào cửa sổ thiết kế.
 • Chỉnh sửa thông số theo yêu cầu. Click OK.