Tài liệu vận hành CNC đời mới


Tên ebook:  Tài liệu vận hành CNC đời mới
Tác giả:        AdvanceCAD
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     96 trang
Nội dung chính:
-         Những điều cơ bản
-         Thiết lập ban đầu
-         Lập trình chu trình gia công
-    Gia công các bề mặt chi tiết cụ thể

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: