Tài liệu Unigraphic NX bằng tiếng Anh

Xin chia sẻ đến các bạn bộ Ebooks học  UNIGRAPHIC NX bằng tiếng Anh.

v  Tài liệu học NX chung (Bao gồm cả CAD/CAM CAE)Link tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CADLink tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CAM

Link tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CAE

Link tải (Google Drive): Tại đây