• Tổng hợp tài liệu SolidWork bằng tiếng Anh

Tổng hợp tài liệu SolidWork bằng tiếng Anh


Hôm nay mình tổng hợp một số tài liệu học SolidWork bằng tiếng Anh cho anh em tham khảo.

Mọi người xem và tải về tại đây:

TT
Tên giáo trình
Link tải
1
Tutorial SolidWork 2006
2
Solidworks-advanced-modeling-2009
3
SOLIDWORKS ESSENTIAL 2012
4
Solidworks Engineering Design With Solid Works
5
Bai tap Assembly
6
Advanced Assembly Modeling 2006
7
Advanced Assembly Modeling 2005
8
Solidworks Advanced Surface Modeling 2007
9
Solidworks 2010 Bible


Cảm ơn vì đã xem bài!