• Sổ tay lập trình CNC - Thực hành, lập trình gia công trên máy CNC

Sổ tay lập trình CNC - Thực hành, lập trình gia công trên máy CNC


Tên ebook:  Sổ tay lập trình CNC
Tác giả:       Trần Thế San, Ts. Nguyễn Ngọc Phương
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     456 trang
Nội dung chính:
-         Máy tiện CNC
-         Máy phay CNC
-         Trung tâm gia công CNC

Tải về (Google Drive): Tại đây

Bản xem trước 5 trang: