• Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến


Tên ebook:  Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Tác giả:       Nguyễn Hồng Long
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     197 trang
Nội dung chính:
-         Các kiến thức cơ bản về bảo dưỡng
-         Các tài liệu chuyên sâu


Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: