Phần mềm SolidWorks 2018 Full (64bit Only)


SOLIDWORKS, một phần mềm CAD, hỗ trợ tạo ra các mô hình solid (cả 2D và 3D) một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí. Lợi ích chính của việc sử dụng SOLIDWORKS là sự dễ sử dụng, giao diện đồ họa đơn giản và thân thiện với người sử dụng. Phần mềm cung cấp các tính năng như mô hình hóa rắn, hộp công cụ, chuyển động, các công trình mạch, bản vẽ điện tử và trình soạn thảo DWG.
Trong bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm SolidWorks 2018.
Link tải :
Tải về bản cài: Tại đây
Thuốc: Tại đây
Pass giải nén (nếu có): pro100share
Yêu cầu hệ thống:
 • Processor: Intel Core i7 or Xeon with high processor speed
 • Operating System: Windows 10 64-bit
 • Memory: 24GB or more
 • Hard Drive: Solid State Drive (SSD), maintaining at least 20GB free space
 • Graphics Card:
  • NVIDIA Quadro P600 (entry level), P1000/2000 (mid-range) or P4000 (high-end)
  • AMD Radeon Pro WX 3100 (entry level), WX 4100 (mid-range) or WX 5100 (high-end)
  • NOTE: See graphics card section below for more detail
 • Internet Connection: High speed broadband connection for downloading service packs
 • File Storage: SOLIDWORKS PDM Standard or SOLIDWORKS PDM Professional