Phần mềm SolidCAM 2016 Full (64bit only)


SolidCAM – CAD / CAM hệ thống được phát triển bởi một thế hệ mới của công ty Israel SolidCAM Ltd (nhà phân phối chính thức tại Nga – Phần mềm Phù). Hệ thống này là một giải pháp hoàn chỉnh để tự động sản xuất kim loại. Sử dụng một loạt các chiến lược được đề xuất, quá trình gia công SolidCAM có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn để chuẩn bị các thiết bị gia công CNC cần thiết.
Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm SolidCAM 2016.

Link tải (Google Drive):
Tải về bản Full: Tại đây
Thuốc: Tại đây

Pass giải nén (nếu có): pro100share

Hướng dẫn cài đặt:

SolidCAM 2016 SP2 HF1 64bit Setup
1.1. Download “SolidCAM_2016_SP2hf1_English_x64.exe” and one or more archives with language localization needed from folder “Localizations”
1.2. Install SolidCAM 2016 SP2 HF1 English 64bit. If asked for license type select “USB Hardware ma”
1.3. Unpack all folder from your localization archive to <SolidCAM 2016 progdir> (by default C:\Program Files\SolidCAM2016) and overwrite original ones

Multima 18.1.0 64-bit Emulator Setup
If you already had SolidCAM 2016 SP0 with Multima 18.1.0 64-bit Emulator installed skip Emulator setup, just update your SC2016 to SP2 HF1 and run it
 To install Multima Emulator you need Administrator rights!
2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist
2.2. Copy folder “thuoc\Multima_18.1_x64” to your computer
2.3. Run as Administrator Multima_18.1_x64\install.bat and wait until new devises and drives for them will be found and installed
2.4. Reboot computer
Note: If setup is succesco you have to see new devices:
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP ma
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB ma