• Phần mềm MasterCam X8 17.0.15029.10 for SolidWorks 2010-2015 x64

Phần mềm MasterCam X8 17.0.15029.10 for SolidWorks 2010-2015 x64


Mastercam For SolidWorks kết hợp phần mềm mô hình hàng đầu thế giới với phần mềm CAM được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để bạn có thể lập trình các phần trực tiếp trong SolidWorks, sử dụng các đường dẫn công cụ và chiến lược gia công được các cửa hàng trên toàn thế giới ưa thích nhất.
Người sử dụng SolidWorks sẽ cảm thấy thoải mái với cây công cụ Mastercam, cung cấp truy cập nhanh vào bất kỳ điểm nào trong quá trình gia công. Người sử dụng Mastercam sẽ nhận ra màn hình tham số kiểm tra và các tùy chọn mà họ đã quen thuộc.
Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm MasterCAM X8 for SolidWorks.

Link tải (Google Drive):
Tải về bản cài và thuốc: Tại đây


Pass giải nén (nếu có): pro100share hoặc hoquangdai.com