• Phần mềm Mastercam 2018 v20.0.14713.10 cho SolidWorks 2010-2017 x64

Phần mềm Mastercam 2018 v20.0.14713.10 cho SolidWorks 2010-2017 x64


Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm MasterCAM. Đây là bản bổ trợ dành cho SolidWorks 2010-2017 mà các bạn nên cần để tăng tính năng thiết kế cho SolidWorks.

Link tải (Google Drive):
Tải về bản cài: Tại đây
Thuốc: Tại đây

Pass giải nén (nếu có): pro100share hoặc hoquangdai.com

Hướng dẫn cài đặt

  1. Khởi động trình cài đặt bằng cách chạy tệp launcher.exe và chọn tùy chọn Mastercam Install.
  2. Trong bước đầu tiên, cài đặt tùy chọn Mastercam 2018 và trong bước thứ hai, nhấp Configure, và chọn giá trị HASP cho loại SIM.
  3. Không cài đặt phần mềm cuối cùng .
  4. Nếu bạn đã cài đặt USB-emulatot trên hệ thống của mình cho Mastercam X5-X9, hãy gỡ bỏ nó và khởi động lại hệ thống.
  5. Sao chép thư mc thuoc \ Multima_18.1_x64_31052017 vào hệ thống của bạn.
    5.1 Chạy tệp MasterCAM_45874_hasp_dealer.reg và cho phép áp dụng các thay đổi cần thiết cho sổ đăng ký.
    5.2 Chạy tập tin install.cmd và đợi cho tất cả các thiết bị cần thiết và trình điều khiển được cài đặt.
  6. Chạy phần mềm