Phần mềm CATIA V5-6R2017


CATIA được viết tắt từ cụm từ (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), có nghĩa là “Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính”, Catia là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được hãng Dassault Systemes (Một hãng phát triển phần mềm chuyên dùng thiết kế máy bay) phát triển và IBM là nhà phân phối trên toàn thế giới.
Catia được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Catia là viên đá nền tảng đầu tiên của bộ phần mềm quản lý toàn bộ 1 chu trình sản phẩm của hãng Dassault Systemes.
Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm CATIA V5-6R2017.V5R27.
Link tải (Google Drive):
Tải về bản cài: Tại đây
Thuốc: Tại đây
Pass giải nén (nếu có): pro100share
Yêu cầu hệ thống:
  • Operating System : Windows 7 SP1 , Windows 8/8.1, Windows 10
  • CPU Type : 64-bit Intel or AMD, 2 GHz or faster
  • Memory : 8G RAM
  • Disk Space : 40GB
  • Graphics : Microsoft Direct3D 10® capable graphics card or higher
  • Display Resolution : 1280 x 1024 or higher.