Phần mềm Autodesk Inventor 2018 Full 64bit


Autodesk Inventor là một phần mềm mạnh mẽ chuyên về vẽ thiết kế 2D và 3D . Phần mềm có giao diện khá thân thiện, nhiều tính tăng hữu ích vượt trội hơn các phần mền đối thủ khác chuyên ngành thiết kế.
Ở bài viết này mình xin giới thiệu bản cài đặt đầy đủ của phần mềm Autodesk Inventor 2018, từ 2016 thì phần mềm chỉ hỗ trợ máy tính chạy hệ điều hành 64bit.

Link tải :
Tải về bản cài và thuốc: Tại đây

Pass giải nén : hoquangdai.com

Yêu cầu hệ thống:
  • Operating System : Windows 7 SP1 , Windows 8/8.1, Windows 10
  • CPU Type : 64-bit Intel or AMD, 2 GHz or faster
  • Memory : 8G RAM
  • Disk Space : 40GB
  • Graphics : Microsoft Direct3D 10® capable graphics card or higher
  • Display Resolution : 1280 x 1024 or higher.