Phần mềm AutoCAD 2014 Full 32/64bit


Phần mềm Autodesk AutoCAD 2014 được thiết kế với giao diện mới cùng nhiều công cụ tiên tiến để giúp nâng cao chu trình làm việc đồng thời kết nối những ý tưởng thiết kế độc đáo của bạn với thế giới xung quanh nhờ vào khả năng ghi thực tế và bản đồ trực tuyến.

Hôm nay mình xin giới thiệu bản cài đặt 32bit và 64bit kèm thuốc cho phần mềm AutoCAD 2014 như sau.

Link tải :
Bản 32bit:   Tại đây
Bản 64bit:   Tại đây
Thuốc:  Tại đây

Pass giải nén (nếu có): pro100share

Yêu cầu hệ thống:
·      Windows® 8 and Windows® 8.1 (requires installation of the Model Documentation hotfix) Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition (compare Windows versions), or Windows XP Professional (SP2 or later)
·      Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support and SSE2 technology, or Pentium 4 with Intel EM64T support and SSE2 technology
·         2 GB RAM (4 GB recommended)
·         6 GB free space for installation
·         1,024 x 768 display resolution with true color (1,600 x 1,050 recommended)
·         Internet Explorer 7 or later
·         Install from download or DVD