Đồ gá gia công cơ khí


Tên ebook:  Đồ gá gia công cơ khí
Tác giả:       Trần Văn Địch
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     180 trang
Nội dung chính:
-         Trang bị công nghệ
-         Định vị và đồ định vị
-         Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt
-    Cơ cấu tự định tâm
-    Các cơ cấu sinh lực
.....

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: